Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το να μάθετε, για τις διαφορές μεταξύ του Στρατηγικού και του Επιχειρηματικού σχεδίου, μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τις ανάγκες σας.

osb1


Τι είναι ένα στρατηγικό σχέδιο;

strΈνα στρατηγικό σχέδιο είναι ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, μακροχρόνιο και δυναμικό που εφαρμόζουν οι υπάρχουσες εταιρείες όταν θέλουν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες και να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους. Το στρατηγικό σχέδιο βοηθά τις εταιρείες να εστιάσουν τις προσπάθειές τους για  την επίτευξη των στόχων τoυς στο μεσο-μακροπρόθεσμο  μέλλον.

Υπάρχουν πέντε στοιχεία που συνθέτουν ένα στρατηγικό σχέδιο και αυτά περιλαμβάνουν:

Το όραμα

που εξηγεί, τι αντιπροσωπεύει η επιχείρησή τους και την βοηθά να διατηρήσει έναν ενιαίο σκοπό, ενθαρρύνοντας όλους στην εταιρεία να εργαστούν προς έναν κοινό στόχο.

Οι στόχοι

είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη και  το κοινωνικό περίγυρο και χρησιμεύουν ως κίνητρο για τη βελτίωση των δυνατών σημείων και την ελαχιστοποίηση  των αδύνατων σημείων και εφαρμόζοντας πρωτοβουλίες που συμπίπτουν με το συνολικό τους όραμα και αξίες.

Οι αρχές

χρησιμεύουν, ως οδηγός, για τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών πρακτικών και βοηθούν να επιλυθούν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.

Το σχέδιο δράσης

βοηθάει, στο να διασφαλιστεί, ότι όλοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των στόχων εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Ένα επιτυχημένο σχέδιο δράσης θέτει ρεαλιστικές προσδοκίες και τα σχέδια δράσης επομένως δεν είναι εντελώς ασυνήθιστο να υποβάλλονται σε πολλές αλλαγές.

Η ανάλυση SWOT

προσδιορίζει τα δυνατά της σημεία εντοπίζει τις αδυναμίες της προσδιορίζει πιθανές ή ενεργές ευκαιρίες εντοπίζει πιθανές ή ενεργές απειλές


Τι είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

BPLΈνα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ένα πλαίσιο στρατηγικών και πρωτοβουλιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο που εκτελείται με επιτυχία καταλήγει στη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής οντότητας.

Τα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια έχουν τρία βασικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν:

Το οργανωτικό σχέδιο

περιέχει το όραμα και τις αξίες της εταιρείας και μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του τομέα της αγοράς στον οποίο επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

Χρησιμεύει, να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ρεαλιστικά, πόσο πιθανό είναι η επιχείρησή σας να αναπτυχθεί και προσδιορίζει πόσο χρόνο μπορεί να πάρει αυτή η θετική εξέλιξη πριν δείτε τα οικονομικά οφέλη.

Το οικονομικό σχέδιο

Το οικονομικό σχέδιο, απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, προσοχή στη λεπτομέρεια και προνοητικότητα προκειμένου να προσδιοριστούν λεπτομέρειες όπως προβλεπόμενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα και πολλοί άλλοι οικονομικοί παράγοντες ώστε να εξελιχθεί σε μια οικονομικά υγιή επιχείρηση. Το οικονομικό σχέδιο έχει ευρεία επιρροή στην επιτυχία της εταιρείας επειδή επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία και πτυχή της.

Το σχέδιο μάρκετινγκ – πωλήσεων

Περιλαμβάνει, όλες τις πτυχές του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, όπως η καθιέρωση της επωνυμίας και η πρόβλεψη πωλήσεων.  Ένα επιτυχημένο σχέδιο μάρκετινγκ - πωλήσεων είναι ενεργό, ρεαλιστικό και χρησιμεύει στη δημιουργία μιας αρχικής σταθερής πελατειακής βάσης.


Η διαφορά μεταξύ στρατηγικού σχεδίου και επιχειρηματικού σχεδίου

diference1Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ενός στρατηγικού σχεδίου και ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ο σκοπός του.

Οι υπάρχουσες εταιρείες χρησιμοποιούν το στρατηγικό σχέδιο για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, ενώ οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για να ξεκινήσουν μια εταιρεία. Υπάρχει επίσης διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για κάθε σχέδιο. Γενικά, ένα στρατηγικό σχέδιο εκτελείται σε πολλά χρόνια, ενώ ένα επιχειρηματικό σχέδιο, μπορεί να λειτουργήσει σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το στρατηγικό σχέδιο και το επιχειρηματικό σχέδιο προσφέρουν επίσης διαφορετικές χρήσεις και οφέλη.

Οφέλη από τη χρήση ενός στρατηγικού σχεδίου

είναι ότι, βοηθά μια εταιρεία να αυξήσει την κερδοφορία της, με όφελος την αύξηση της πελατειακής βάσης της και βελτιώνοντας το brand σε ένα ευρύτερο κοινό.

Οφέλη από τη χρήση ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Είναι ότι, ωφελεί τους επιχειρηματίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να συγκεντρώνουν όλες τις ιδέες τους σε ένα ενοποιημένο σύστημα όπου ο καθένας έχει έναν ρόλο να εκπληρώσει και να δουν την εταιρεία να πετυχαίνει. Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί επίσης να βοηθήσει αυτές τις νέες εταιρείες να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σύστημα που θα είναι βιώσιμο και κερδοφόρο για πολλά χρόνια.

Το στρατηγικό σχέδιο, βοηθάει επίσης, τις επιχειρήσεις να καθορίσουν πού θα διαθέσουν τους πόρους τους, προκειμένου να δουν θετική αύξηση εσόδων και απόδοση επενδύσεων και επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου λειτουργικού συστήματος και να προσφέρει σε μια επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων παρόμοιων εταιρειών.


Χωρίς ξεκάθαρο στρατηγικό σχέδιο, είναι σαν να περπατάς στο σκοτάδι.


tsikΤσιμπουρλάς Δημήτρης

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού

 ONESTOPBUSINESS 2