Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ηγεσία είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους

Ηγεσία με ενσυναίσθηση σημαίνει να έχεις την ικανότητα να κατανοείς τις ανάγκες των άλλων και να γνωρίζεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα κρίσιμο συστατικό της ηγεσίας επειδή βοηθά τους ηγέτες να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να χτίζουν ισχυρές σχέσεις, να διαχειρίζονται συγκρούσεις και να εμπνέουν τις ομάδες τους να επιτύχουν τους στόχους τους

Η αποτελεσματική ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία οποιουδήποτε οργανισμού. Οι ηγέτες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας, της στρατηγικής και της απόδοσης των ομάδων τους.

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία

tsib1

Βοηθά τους ηγέτες να βελτιώσουν τα ακόλουθα: 

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία: Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι βασική ποιότητα για κάθε ηγέτη. Οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα το όραμα, τους στόχους και τις προσδοκίες τους στα μέλη της ομάδας τους. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ακούν ενεργά και να κατανοούν τις απόψεις των μελών της ομάδας τους.  Μπορούν επίσης να διαβάζουν τα συναισθήματα των μελών της ομάδας τους και να προσαρμόσουν ανάλογα την επικοινωνία τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο παραγωγικές και θετικές αλληλεπιδράσεις.
 • Χτίζοντας ισχυρές σχέσεις: η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τα μέλη της ομάδας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ηγεσία. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, όπου τα μέλη της ομάδας να νιώθουν ότι τους εκτιμούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση, κίνητρα και δέσμευση, που μπορεί να μεταφραστεί σε βελτιωμένη απόδοση και παραγωγικότητα.
 • Διαχείριση Συγκρούσεων: η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη σε κάθε χώρο εργασίας και οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να τη διαχειρίζονται με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο. Οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να παραμείνουν ήρεμοι σε τεταμένες καταστάσεις και μπορούν επίσης να συμπάσχουν με τα μέλη της ομάδας τους, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη για να βρουν λύσεις που θα ωφελήσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρότερες σχέσεις και βελτιωμένη ομαδική εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων: η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη ηγεσία. Οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματά τους για να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες και ορθολογικές αποφάσεις. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την ικανότητά τους να συμπάσχουν με τα συναισθήματα των μελών της ομάδας τους για να λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές και τις ανάγκες τους όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού.
 • Κίνητρα και έμπνευση μελών της ομάδας: Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα των μελών της ομάδας τους για να δημιουργήσουν ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να οικοδομούν ισχυρές σχέσεις για να εμπνεύσουν τα μέλη της ομάδας τους να προχωρήσουν πάνω και πέρα ​​στη δουλειά τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη απόδοση, παραγωγικότητα και ικανοποίηση από την εργασία.

Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε συναισθηματική νοημοσύνη;

tsib2

Ακολουθούν μερικά πρακτικά βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη συναισθηματική σας νοημοσύνη:

 • Αυτογνωσία: το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτογνωσία,  αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση των σκέψεων και των συναισθημάτων σας. 
 • Ενσυναίσθηση: η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης και κοινής χρήσης των συναισθημάτων των άλλων. Για να αναπτύξετε ενσυναίσθηση, είναι σημαντικό να ακούτε ενεργά τους άλλους και να προσπαθείτε να δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία.  Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια βαθύτερη κατανόηση των άλλων και να δημιουργήσετε ισχυρότερες σχέσεις. 
 • Συναισθηματική ρύθμιση-Αυτοδιαχείριση: συναισθηματική ρύθμιση είναι η ικανότητα να ελέγχετε τα συναισθήματά σας και να ανταποκρίνεστε σε καταστάσεις με ήρεμο και ορθολογικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να εξασκηθείτε στην καθυστέρηση της απάντησής σας σε μια κατάσταση/email μέχρι να έχετε χρόνο να επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας και να απαντήσετε με πιο προσεκτικό τρόπο. Αναφέρεται επίσης στη θετική προοπτική που διατηρεί ένας ηγέτης στις αντιξοότητες. 
 • Διαχείριση σχέσεων: είναι η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τρίτους και η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων. Για να αναπτύξετε κοινωνικές δεξιότητες, είναι σημαντικό να εξασκηθείτε στην ενεργητική ακρόαση και την επίλυση συγκρούσεων. Αναφέρεται επίσης στην ικανότητα του ηγέτη να κρατά τις συγκρούσεις και την κακή επικοινωνία εντός του οργανισμού.
 • Συνεχής μάθηση: η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι μια δια βίου διαδικασία που απαιτεί συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Συνεχίζοντας να μαθαίνετε και να αναπτύσσεστε, μπορείτε να γίνετε πιο αποτελεσματικός ηγέτης και να δημιουργήσετε ισχυρότερες σχέσεις με την ομάδα και τους συναδέλφους σας.

Η ενσυναίσθηση στο χώρο εργασίας είναι συχνά πιο παραγωγική και υποστηρικτική

Είναι ενδιαφέρον ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια εξαιρετική παράμετρος για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας ενός στυλ ηγεσίας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το πηλίκο νοημοσύνης (IQ), οι τεχνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επικοινωνίας δεν έχουν σημασία εάν ένας ηγέτης δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Η αυξανόμενη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει αναγκάσει πολλούς ηγέτες να μάθουν και να την εφαρμόσουν στο στυλ ηγεσίας τους για να υποκινήσουν την καινοτομία, την ικανοποίηση από την εργασία και ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον στην εταιρεία τους.

Να γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι σημαντική:

 • Η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσει μια θετική κουλτούρα εργασίας στον οργανισμό, η οποία αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.
 • Υποκινεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον οργανισμό και στα μέλη της ομάδας.
 • Παρακινεί συνεχώς τα μέλη της ομάδας και τους ηγέτες να βάλουν τα δυνατά τους.

 Στόχος της ηγεσίας δεν είναι μόνο η «αποτελεσματικότητα να κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά», αλλά το να «κάνουμε τα σωστά πράγματα».

Η επιτυχημένη ηγεσία έχει αμφίδρομη δράση. Ο ηγέτης, για να απολαμβάνει την αποδοχή των μελών της ομάδας, οφείλει πρώτα ο ίδιος να αποτελεί πρότυπο έμπνευσης που οι άλλοι ακολουθούν.

ο R. Branson, αναφέρει: «Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους αρκετά καλά, ώστε να μπορούν να φύγουν, αλλά να τους φέρεστε τόσο καλά, ώστε να μη θέλουν να φύγουν».

  Ο ηγέτης με ενσυναίσθηση ανταμείβεται εισπράττοντας εμπιστοσύνη. Ο συναισθηματικά ευφυής ηγέτης πιστεύει στην ομαδική εργασία, κινητοποιεί τους ανθρώπους να συνεισφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό, με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής απόδοσης.

«Έμαθα ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που είπες, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που έκανες, αλλά οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να αισθανθούν » .

 

4 τρόποι για να αυξήσετε την ενσυναίσθηση σας στο χώρο εργασίας

 

tsib3

1. Προσέξτε για σημάδια εξουθένωσης της ομάδας σας.

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα πραγματικό πρόβλημα σήμερα και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σε περιόδους έντονου στρες και πίεσης. 

 2. Δείξτε ειλικρινές ενδιαφέρον για τις ανάγκες, τις ελπίδες και τα όνειρα των άλλων ανθρώπων.

Μέρος της ηγεσίας με ενσυναίσθηση περιλαμβάνει, την κατανόηση των μοναδικών αναγκών και στόχων κάθε μέλους της ομάδας και πώς να ταιριάζουν καλύτερα με τις εργασιακές αναθέσεις για να συμβάλλουν τόσο στην απόδοση όσο και στην ικανοποίηση των εργαζομένων.  Το να δείχνετε καλοσύνη στο χώρο εργασίας μπορεί να ενισχύσει την απόδοση και την κουλτούρα .

3. Δείξτε προθυμία να βοηθήσετε έναν υπάλληλο με προσωπικά προβλήματα.

Τα όρια μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Οι ηγέτες με ενσυναίσθηση κατανοούν και βοηθούν τα μέλη της ομάδας τους, να αισθάνονται άνετα και να μοιράζονται όταν κάτι είναι απαραίτητο.

4. Δείξτε συμπόνια όταν άλλοι άνθρωποι αποκαλύπτουν μια προσωπική απώλεια.

Οι φιλίες στο χώρο εργασίας έχουν σημασία και η ηγεσία με ενσυναίσθηση μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς με αυτούς που έχουν το προνόμιο να ηγούνται. Όλοι έχουμε βιώσει προσωπική απώλεια, οπότε ακόμα κι αν δεν μπορούμε να σχετιστούμε με τη συγκεκριμένη απώλεια που βιώνουν τα μέλη της ομάδας μας, μπορούμε να ενεργήσουμε με ενσυναίσθηση και να τους ενημερώσουμε ότι τους υποστηρίζουμε.

Συμπέρασμα 

 tsib4

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα κρίσιμο συστατικό της αποτελεσματικής ηγεσίας. Οι ηγέτες που έχουν αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να οικοδομήσουν ισχυρές σχέσεις με την ομάδα και τους συναδέλφους τους, να διαχειριστούν τις συγκρούσεις και να λάβουν ορθές αποφάσεις. 

«Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης πρέπει να είναι μια κρίσιμη πτυχή κατά την εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στα άτομα με τα οποία συνεργάζεστε.»

Το πιο ισχυρό μοντέλο Ηγεσίας είναι, να δίνει τον έλεγχο στους υφισταμένους του και να δημιουργεί ηγέτες.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας

Στον σύγχρονο κόσμο μας, η πιο σημαντική δουλειά που κάνουμε είναι η γνωστική


tsikΤσιμπουρλάς Δημήτρης

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού

 ONESTOPBUSINESS 2