Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Δείτε πώς το NeuroManagement αξιοποιεί τη νευροεπιστήμη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

1112.png

Η τεχνολογία δεν μπορεί να αναπαράγει τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Οι Επιχειρήσεις σήμερα, που στοχεύουν στο μέλλον προσλαμβάνουν ηγέτες με εξαιρετικές συναισθηματικές δεξιότητες για να ενισχύσουν την κριτική σκέψη, την καινοτομία και τη σύνδεση. Αναφερόμαστε σε αυτόν τον τύπο ηγέτη ως Agile Leader (είναι κάποιος που έχει αφαιρέσει τον εγωισμό του/της από τον τρόπο συνεργασίας με άλλους – κάποιος που επιτρέπει και αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας). Εδώ μπαίνει η Νευροδιαχείριση.

Δεν είμαστε σκεπτόμενες μηχανές που αισθάνονται, αλλά συναισθηματικές μηχανές που σκέφτονται». – Δρ. Antonio Damasio


1115Τι είναι η Νευροδιαχείριση και πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Οι επιχειρήσεις αλλάζουν τώρα τον τρόπο σκέψης τους, σε νέα και αποτελεσματική εταιρική κουλτούρα.

Το NeuroManagement εκμεταλλεύεται τη νέα ψηφιακή κουλτούρα για να διδάξει τους διευθυντές και τους ηγέτες επιχειρήσεων τις νέες τεχνικές διαχείρισης. Τώρα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ορισμένα κίνητρα, τη γνωστική μάθηση, τις νοητικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων, χάρη σε νευροοικονομικές μελέτες στη γνωστική νευροψυχολογία, την απεικόνιση του εγκεφάλου και τη γνωστική ψυχολογία.

Το NeuroManagement - μερικές φορές αναφέρεται επίσης ως Neuro Leadership ή Neuro Coaching - χρησιμοποιεί τη γνώση του εγκεφάλου για να δεσμεύσει ανθρώπους και ομάδες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Απευθύνεται περισσότερο σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια


11113Η σημασία της νευροδιαχείρισης

Οι ηγέτες σε μια επιχείρηση/οργανισμό πρέπει να ασχολούνται με τη λογική, τα γεγονότα, τα συναισθήματα και τις απόψεις/αποφάσεις. Τα συναισθήματα είναι παρόντα σε κάθε πτυχή των διαδικασιών της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας της. Η εμπλοκή συναισθημάτων στην επιχείρηση θα επηρεάσει το αποτέλεσμα ή τα αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά.

Παρά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τεχνολογίας, τα συναισθήματα δεν μπορούν να διαχειριστούν ή να κατανοηθούν από κανένα μέσο ή εργαλείο εκτός από τους ανθρώπους. Η αποδοχή των συναισθημάτων στην επιχείρηση σας, ως πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, είναι το πρώτο βήμα της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας .

Μέσω της εκμάθησης και της κατανόησης της έννοιας της νευροδιαχείρισης, μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά και αποδοτικά πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν την επιχείρησή σας, την ηγεσία, την καινοτομία, την παραγωγικότητα και τη διαχείριση της διαφορετικότητας.

Είναι ευκολότερο για τους ηγέτες και τους εργοδότες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά άλλα άτομα σε διαφορετικά επίπεδα της επιχείρησης, εάν μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις εγκεφαλικές τους δραστηριότητες. Επομένως, εύκολη συνεργασία, γρήγορη υλοποίηση πρωτοβουλιών και δημιουργία ιδεών.

Βελτίωση και δημιουργία καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος

Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μπορούν πλέον να εργαστούν σε ένα περιβάλλον με περιορισμένο άγχος. Ως εκ τούτου, η ατμόσφαιρα θα επιτρέψει την επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν εύκολο χρόνο διαχείρισης απομακρυσμένων εργαζομένων από μια κεντρική θέση. Η απομακρυσμένη διαχείριση θα μειώσει τα περιττά κόστη αυξάνοντας έτσι την παραγωγή του οργανισμού.

Κίνητρα και αύξηση της παραγωγικότητας

Η έρευνα της νευροεπιστήμης έχει δείξει ότι τα θετικά συναισθήματα και οι κοινωνικές συνδέσεις είναι βασικοί μοχλοί της δέσμευσης και των κινήτρων των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο θετικό εργασιακό περιβάλλον, να βελτιώσουν το ηθικό των εργαζομένων και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Βελτίωση της εργασιακής ευημερίας

Χάρη στον κοινωνικό εγκέφαλο, τη νευροπλαστικότητα*, τη νευροεπιχειρηματικότητα και τους νευρώνες, οι ψυχολογικοί κίνδυνοι όπως η εξάντληση και η δυσφορία μειώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

*Η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει και να προσαρμόζεται ως απάντηση σε νέες εμπειρίες.


Τι είναι η νευροεπιχειρηματικότητα;

1 human brain medical digital illustrationΝευροεπιχειρηματικότητα,  είναι η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων νευροεπιστήμης, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.

Δεδομένου, ότι η Νευροεπιχειρηματικότητα, είναι απλώς η εφαρμογή της νευροεπιστήμης στις επιχειρήσεις, οι προδιαγραφές για αυτήν την τεχνολογία είναι παρόμοιες με τη γνωστική νευροεπιστήμη

Ως εφαρμογή στο σύνολο των επιχειρήσεων, η Νευροεπιχειρηματικότητα περιλαμβάνει επίσης άλλους τομείς όπως το νευρομάρκετινγκ. Το νευρομάρκετινγκ είναι ένα νέο πεδίο έρευνας μάρκετινγκ που μελετά την γνωστική και συναισθηματική αντίδραση των καταναλωτών στα ερεθίσματα μάρκετινγκ, καταλήγοντας σε νέες πολιτικές και στρατηγικές.  Οι νευροεπιχειρήσεις φέρνουν την επόμενη γενιά επιδόσεων στις επιχειρήσεις, ανοίγοντας επίσης το δρόμο για τη δημιουργία επεκτάσιμων και σημαντικών καινοτομιών.  

Η νευροεπιχειρηματικότητα ασχολείται κυρίως με μια επιχειρηματική νοοτροπία, ενσωματώνοντας τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία για τη βελτίωση της εταιρείας, που εκτείνεται από την ύπαρξη μιας ιδέας έως την προώθηση μιας επιχείρησης και έως τους επενδυτές


Εκπαίδευση διευθυντών στη νευροδιαχείριση

Η νευροδιαχείριση βρίσκεται στην κορυφή όλων των στυλ διαχείρισης. Ως εκ τούτου, οι διευθυντές πρέπει να αναπτύξουν την ηγεσία τους χρησιμοποιώντας διαφορετικά συστήματα όπως η μη βίαιη επικοινωνία, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ικανότητα ενεργητικής ακρόασης (είναι ουσιαστικά μια δεξιότητα επικοινωνίας).

Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας νέας εργασιακής εποχής

 1114

Η ανάπτυξη νέων νοοτροπιών και συμπεριφορών είναι το κλειδί.


tsikΤσιμπουρλάς Δημήτρης

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού

 ONESTOPBUSINESS 2