Ενημέρωση myDATA

Διαβάστε τα τελευταία νέα
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους

2022 και εφεξής για τα οποία, είτε δεν τηρήθηκε η υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους Εκδότες (Παράλειψη Διαβίβασης), είτε αυτά διαβιβάστηκαν με απόκλιση (Απόκλιση Διαβίβασης).

Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2022 και εφεξής, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, να τα διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης, ανά περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης, ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη, εφόσον η συνολική αξία προ ΦΠΑ δεν υπερβαίνει ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και ανά φορολογικό έτος, τα εκατό (100) ευρώ.


Οι περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης για τις οποίες οι Λήπτες διαβιβάζουν δεδομένα συναλλαγών χονδρικής ημεδαπής, είναι οι παρακάτω:

■ Έξοδα τιμολόγησης Λήπτη

■ Έσοδα αυτοτιμολόγησης Λήπτη


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

■ Τους τύπους παραστατικών μέσω των οποίων διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, για χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης από το έτος 2022 και εφεξής

■ Τον τρόπο διαβίβασης δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης

■ Την διαδικασία εντοπισμού περιπτώσεων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη από τον Λήπτη

■ Τα κανάλια διαβίβασης μέσω των οποίων διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης από τον Λήπτη, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA


Παναγιώτης Ράγγος 

Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης - Οικονομολόγος

 

Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Γνωσιακή Βάση
Η γνωσιακή βάση είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...