Εργατικά Νέα

Διαβάστε τα τελευταία νέα
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 33/2022 σχετικά με την ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης) και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων, ήτοι οι διατάξεις του άρθρου 75, του ν. 4826/2021  που αντικαθιστούν αυτές του άρθρου 55, του ν. 4509/2017, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης - πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης) και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

■ Ασφαλιστικές εισφορές

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, ανά κλάδο, έχουν ως εξής :

  • για κύρια σύνταξη: 13,33%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 (Α' 85) ανά Π.Π.Υ.

  • Για υγειονομική περίθαλψη: 6,95%, το οποίο αναλύεται ως εξής :

> Παροχές σε είδος: 6,45%

> Παροχές σε χρήμα: 0,50%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2, του άρθρου 41, του ν. 4387/2016, ανά Π.Π.Υ.

Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων.

Οι εισφορές των προσώπων που αμείβονται με τίτλο κτήσης βαρύνουν τους ίδιους στο σύνολό τους, ενώ, παρακρατούνται και αποδίδονται στον e - Ε.Φ.Κ.Α. από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Π.Π.Υ.)

■ Αναλυτικά οι λεπτομέρειες στην εγκύκλιο 33/2022 του e – Ε.Φ.Κ.Α.


Παναγιώτης Ράγγος 

Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης - Οικονομολόγος

 

Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Γνωσιακή Βάση
Η γνωσιακή βάση είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...