Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Είναι σημαντικό για τους μισθωτούς, συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν και εισόδημα από μισθώσεις ακίνητης περιουσίας να καλύψουν το 30% του εισοδήματος τους σε δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να εξοφληθούν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η εξόφληση με ηλεκτρονικό τρόπο αφορά στη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών. Από το 2022 έως και το 2025 φορολογικά έτη θα ισχύουν τα εξής :

Δαπάνες που εξασφαλίζουν το 30% του εισοδήματος

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά), Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός), Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση), Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων ,Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες), Ομάδα 6 (Υγεία), Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, Ομάδα 8 (Επικοινωνίες), Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών, Ομάδα 10 (Εκπαίδευση), Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια), Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

Παράδειγμα: Για εισόδημα 10000€ θα πρέπει να γίνουν δαπάνες 10000*30%=3000

Δαπάνες που μετρούν διπλά για να εξασφαλιστεί το 30%

Ιατροί, Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί, Οστεοπαθητικοί, Χειροπράκτες, Οφθαλμίατροι, Χειροποδιστές, Ποδολόγοι, Ιατρικές Υπηρεσίες

Παράδειγμα: Εισόδημα 10000€, Απόδειξη από οφθαλμίατρο 500€  Για την κάλυψη του 30% θα προστεθούν 500+500=1000. Πρακτικά κάποιος κερδίζει δαπάνη ή δαπάνες 500€ που θα έκανε για να καλύψει το 30%

Δαπάνες που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, Εργασίες ηλεκτρολόγου, Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ., Εργασίες ξυλουργού, Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ., Εργασίες σκυροδέματος, Υπηρεσίες ταξί, Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς, Υπηρεσίες κηδειών, Υπηρεσίες μασάζ, Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, Ανάπτυξη φωτογραφιών, Σχολές χορού, Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή, Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), Νομικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Παράδειγμα: Εισόδημα 10000€ Δαπάνη από ηλεκτρολόγο 300€ Δαπάνη από υδραυλικό 400€ Δαπάνες 300+400=700. Άρα το ποσοστό κάλυψης είναι700*30%=210 και το φορολογητέο εισόδημα είναι 10000-210=9790

Για κοινές δηλώσεις ή για κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό δαπανών που υπολείπεται για το 30% του ενός μέρους μπορεί να καλυφθεί με δαπάνες από το άλλο μέρος.

Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ γίνονται δεκτοί εφόσον το πρόσωπο που καταβάλει την δαπάνη είναι και ο πραγματικός δικαιούχος.


Υπάρχουν κατηγορίες ιδιωτών που εξαιρούνται από την κάλυψη του 30% του εισοδήματος τους με ηλεκτρονικό τρόπο :

Οι φορολογούμενοι που έχουν ηλικία 70 και άνω συμπεριλαμβάνεται και η ηλικία 70, Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% τουλάχιστον, τα άτομα σε δικαστική συμπαράσταση, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, ο υπηρετών στρατιωτική θητεία, ο Ανήλικος, μόνιμος κάτοικος σε χωριό εως 500 κατοίκους ή σε νησί εως 3100 κατοίκους, δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, νοσηλευόμενος πέρα των 6 μηνών, το φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε οίκο ευγηρίας, το φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε ψυχιατρικό κατάστημα, ο φυλακισμένος

Για όλες τις περιπτώσεις όταν δεν καλύπτεται το 30% του εισοδήματος τότε υπάρχει πρόστιμο 22% για την διαφορά που προκύπτει.

Παράδεγμα: Για εισόδημα 10000€ το 30% των δαπανών που πρέπει να καλυφθεί είναι 10000*30%=3000. Οι πραγματικές δαπάνες είναι 2000. Άρα θα επιβληθεί πρόστιμο (3000-2000)*22%= 220€


skoulas logoΓιάννης Σκουλάς

Accounting Services