Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στη σημερινή εποχή, της γνώσης και της πληροφορίας, όπου η τεχνολογία θεωρείται το κατεξοχήν κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις, στις οποίες πρέπει να μάθουν να συμμετέχουν σε μια συνειδητή διαδικασία ανανέωσης καθημερινά και διαχρονικά.

Σε ένα βασικό επίπεδο η ομαλή και ορθή λειτουργία των ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εργαλείων και μάρκετινγκ είναι απαραίτητη για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κλίμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της υγιούς ανάπτυξης τους.

Οι επιχειρηματίες καλούνται να καλλιεργούν συνεχώς, νέες δεξιότητες προσανατολισμένες στην δράση και την έξυπνη διαχείριση πόρων. Εξίσου όμως , οφείλουν να δώσουν βάρος στη δημιουργική συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν στον αποτελεσματικότερο βαθμό και να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, με τελικό στόχο την ενίσχυση της αξίας τους.

Αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος που κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα τη συμμετοχή της σε συλλογικές δράσεις μέσω της εγγραφής της σε Φορείς.

113 ANIKINEPAGG T18 042024

Τα συλλογικά δίκτυα, που απαρτίζονται κυρίως από Φορείς, όπως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών , όχι μόνο υποστηρίζουν πρακτικά τα μέλη τους στις όποιες προκλήσεις, αλλά λειτουργούν και ως συνδετικοί κρίκοι με άλλους Φορείς. Θέτουν προτάσεις , εκπροσωπούν αιτήματα των επιχειρήσεων και έρχονται σε επαφή με την Πολιτεία, διεκδικώντας αποτελεσματικές λύσεις.

Άλλωστε η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις, αποτελεί από μόνη της σοβαρή ένδειξη ότι ο επιχειρηματίας έχει την ικανότητα να βλέπει την μεγαλύτερη εικόνα, σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις αλλά και σε σχέση με τον επιχειρηματικό κλάδο και την αγορά ως σύνολο. Αντιμετωπίζει την συμμετοχική δράση, όχι ως υποχρέωση αλλά ως ευκαιρία και ως έναυσμα νέων επιχειρηματικών πλάνων. Ανήκοντας σε δίκτυα συλλογικών δράσεων, μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς εύκολα και γρήγορα αποκτώντας πολύπλευρη γνώση και υποστήριξη.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μέσω των συλλογικών του δράσεων, προσφέρει πολλές δυνατότητες στα μέλη του.

Όπως αναφέρεται στην αρχική σελίδα του Ε.Ε.Α.:

O επιχειρηματίας εξοικονομεί χρόνο, χρήμα, μειώνει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, υποστηρίζει ακόμα και τη δημιουργία ιστοσελίδας για τα συνεργαζόμενα μέλη του. Έχει γνωμοδοτικό, βοηθητικό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, συμμετέχει σε επιτροπές, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των επαγγελματιών, υλοποιεί σεμινάρια, συμμετέχει σε συνέδρια, παρέχει πληροφορίες και προσφέρει σφαιρική και ειδικότερη γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

EID ARISTOTELIS e1478510613772 210x210 removebg preview 

Ο Αριστοτέλης μίλησε για την αριστεία, την φρόνηση, το παν μέτρον άριστον, την ευδαιμονία, την πραότητα. Δίδαξε ότι η τελειότητα δεν έρχεται από τη γνώση αλλά από την πράξη αυτής. Για τον τρόπο άσκησης αναφέρει: « Γιατί όσα πρέπει να κάνουμε αφού τα μάθουμε, τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα».

Ως Γενική Γραμματέας του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, επιβεβαιώνω ότι τα οφέλη, που αποκομίζουν οι άνθρωποι που δεν διστάζουν να αναζητούν συνεχώς τη γνώση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και που θέλουν να συνεργάζονται από αγάπη για το επάγγελμά τους, είναι τεράστια. Μέσα από τη βιωματική μου εμπειρία , θέλω να υπογραμμίσω ότι η διάθεση για δια βίου μάθηση και συνεργασία αποτελούν οδηγό για ανάπτυξη και επιτυχία. Το μέλλον ανήκει σε όσους συμμετέχουν ομαδικά , δρουν συλλογικά, είναι ρεαλιστές και αντιλαμβάνονται το πρόβλημα ως ευκαιρία, τολμώντας να επιχειρούν πάνω σε αυτό.


111 xatz 1 up removebg preview

Μαρία Χατζηαγγελίδη

Γενική Γραμματέας του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών,

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών