Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Τι είναι η διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση, που συνιστά τη δημοφιλέστερη μορφή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, είναι μία από τις ταχύτερες και πλέον οικονομικές μεθόδους προς επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος για αμφότερα τα μέρη μιας διαφοράς, εξού και επιλέγεται όλο και συχνότερα, κυρίως προς επίλυση εμπορικών διαμαχών.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είναι:

    • Εκούσια διαρθρωμένη διαδικασία δηλαδή τα μέρη προσέρχονται οικειοθελώς .
    • Εμπιστευτική κατά την οποία τα δύο μέρη με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή με στόχο να έρθουν σε μια συμφωνία. Έτσι αποφεύγεται η ανεπιθύμητη δημοσιότητα που συχνά προκύπτει, όταν μία υπόθεση φέρεται ενώπιον των δικαστηρίων. 
    • Ευέλικτη διαδικασία που εγγυάται την ισοτιμία των μερών της καθώς και την ισονομία αυτών
    • Την χαρακτηρίζει η αμεροληψία και η ουδετερότητα την οποία εξασφαλίζει ο ανεξάρτητος τρίτος, δηλαδή ο διαμεσολαβητής

Σκοπός και αντικείμενο της δουλειάς του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή είναι επιβοηθητικός. Αυτό σημαίνει ότι είναι εκεί για να ξεκαθαρίσει και να επεκτείνει την επικοινωνία των μερών. Κατά τη διαδικασία δεσμεύεται με την υποχρέωση της εχεμύθειας (άρθρο 15 παρ. 3_) για όλες τις πληροφορίες, δεν επιτρέπεται να κατευθύνει τα μέρη και να τους επιβάλει τη λύση (άρθρο 13 παρ. 2 ειδ.  α’). Μετά το πέρας της διαδικασίας και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της δεν επιτρέπεται να ασχοληθεί υπό άλλη επαγγελματική ιδιότητα με τη συγκεκριμένη υπόθεση (άρθρο 14 παρ. 2) καθώς επίσης απαγορεύεται να καταθέσει ως μάρτυρας σε πιθανή δικαστική κατάληξη των μερών.  Πιο συγκεκριμένα ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμβιβασμός στα μέρη, ώστε να μη χρειαστεί να προσφύγουν στα δικαστήρια για την τελική ετυμηγορία. Ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής επιλέγεται από κοινού από τα μέρη και οφείλει να είναι ουδέτερος και αμερόληπτος. Πριν λάβει χώρα η συνάντηση για τη διαμεσολάβηση, πρέπει να σταλούν στον διαμεσολαβητή όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη διένεξη, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωσή του και η από πλευράς του κατανόηση των θέσεων και των επιθυμιών αμφότερων των μερών.

 Οι διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαμεσολάβηση δεν λογίζονται ως δικαστικό προηγούμενο για μελλοντικές διαφορές με παρόμοιες περιστάσεις και στην περίπτωση που η διαμεσολάβηση δεν επιτύχει και τελικά η διαφορά οδηγηθεί στα δικαστήρια, οι τυχόν παραχωρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης δεν αποκαλύπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.


Ποιες υποθέσεις μπορούν να επιλυθούν με Διαμεσολάβηση ;

Με την Διαμεσολάβηση επιλύονται ιδιωτικές αστικές και εμπορικές διαφορές. Ενδεικτικά επιλύονται διαφορές οικογενειακού δικαίου όπως είναι τα θέματα διατροφής, επιμέλειας, επικοινωνίας ανήλικων τέκνων, διαφορές μισθωτικές, διαφορές αποζημιώσεων, τραπεζικές με εξαίρεση τα υπερχρεωμένα, εξωδικαστικός μηχανισμός χρέους, γειτονικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας και κτηματολογικές διαφορές. Εξαιρούνται οι διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Ελληνικό Δημόσιο.


Που και πότε διεξάγεται ;

Η διαμεσολάβηση διακρίνεται για τον ευέλικτο χαρακτήρα της και αυτό γιατί η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα λάβει χώρα η Διαμεσολάβηση συμφωνείται ελεύθερα από τα μέρη σε συνεννόηση πάντα με τους νομικούς παραστάτες των μερών και τον διαμεσολαβητή. Επίσης αν είναι αδύνατη η φυσική παρουσία όλων των μερών στον ίδιο τόπο η διαμεσολάβηση γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως προβλέπει ο νόμος


Αν επιτευχθεί συμφωνία τι γίνεται ;

Εφ’ όσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσεται από τους δικηγόρους των μερών το πρακτικό συμφωνίας-πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης.  Αυτή η συμφωνία αποτελεί τίτλο εκτελεστό  εφόσον κατατεθεί στη γραμματεία  του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας αποτελεί από την κατάθεση του στη γραμματεία του Δικαστηρίου τίτλο εκτελεστό εφ’ όσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης( σαν δικαστική απόφαση).


Είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουν τα μέρη;

Όχι. Αν τα μέρη διαπιστώσουν ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή μπορούν να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή από την Διαμεσολάβηση. Με την διαμεσολάβηση τα μέρη δεν χάνουν το δικαίωμα τους για προσφυγή στο φυσικό δικαστήριο. Η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει παράλληλα και με άλλες δικαστικές ενέργειες. Το όφελος όμως και σε περίπτωση αποτυχίας είναι σημαντικό καθώς εξαιτίας της διαμεσολάβησης τα μέρη δημιούργησαν ένα διάυλο επικοινωνίας διευκολύνοντας έτσι πιθανές μεταξύ τους μελλοντικές προσπάθειες διαπραγματεύσεων.


Πόσο διαρκεί μια Διαμεσολάβηση και πόσο κοστίζει;

Συνήθως η Διαμεσολάβηση διαρκεί λίγες ώρες. Ωστόσο υπάρχουν διαμεσολαβήσεις που έχουν διαρκέσει μέρες, εξαρτάται από την φύση και την πολυπλοκότητα της διαφοράς. Το κόστος της Διαμεσολάβησης συμφωνείται ελεύθερα από τον διαμεσολαβητή και τα μέρη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η φύση της διαφοράς, ο χρόνος προετοιμασίας και η διάρκειας της διαδικασίας, από ειδικά αιτήματα του πελάτη(ειδικός χώρος διεξαγωγής). Αν δεν υπάρχει συμφωνία των μερών τότε ισχύουν οι αμοιβές που προβλέπονται στον νόμο . Τα μέρη οφείλουν να συνυπολογίσουν στα έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου τους. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι  το κόστος της διαμεσολάβησης είναι σαφώς πολύ μικρότερο από το κόστος ενός δικαστηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή των μακροχρόνιων ψυχοφθόρων και δαπανηρών διαδικασιών των δικαστηρίων.


filothei 3

MaccFin Ελισάβετ Μπλάτσιου

Λογιστικές Υπηρεσίες ΕΜ-Μέλος Ο.Ε.Ε. Α ΄τάξης

Διαμεσολαβήτρια ΑΜ:2982

Πανεπιστημίου 420, Πάτρα

Τηλ. επικ/νιας: 261 045 5309

https://www.facebook.com/logistiko.em

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.