Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, εκπρόσωποι του οποίου συμμετείχαν σε δύο συναντήσεις με την ΑΑΔΕ, παρακολούθησε πολύ στενά το θέμα της επικείμενης έκδοσης του Κανονιστικού Πλαισίου από την ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στα πλαίσια του ν. 4557/2018, έχοντας μάλιστα προωθήσει σχετικό υπόμνημα με προτάσεις και προβληματισμούς.

Ειδικότερα, ο υπό έκδοση Κανονισμός της ΑΑΔΕ ορίζει τις υποχρεώσεις των οικονομολόγων, λογιστών και φοροτεχνικών να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες-εντολείς για διατραπεζικές συναλλαγές ύψους 15.000 ευρώ ή, στην περίπτωση των εμπόρων, 10.000 ευρώ και άνω σε μετρητά. Εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις «υπόνοιας» νομιμοποίησης εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων, τρομοκρατίας, κ.λπ. άνευ κατώτατου ορίου, ή «αμφιβολίας» ακρίβειας και «επάρκειας» ταυτοποίησης εντολέα-πελάτη ή Πραγματικού Δικαιούχου.

Σύμφωνα με τον υπό έκδοση Κανονισμό της ΑΑΔΕ, οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα εάν δεν συμμορφωθούν με τις απορρέουσες από τον νόμο υποχρεώσεις τους, δηλαδή τις εσωτερικές διαδικασίες, τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, τις διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου και την αποστολή αναφορών  στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες!

Με βάση τα παραπάνω ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργάνωσε μια εκδήλωση -ημερίδα με τη συμμετοχή των Φορέων των συνυπόχρεων βάσει του νόμου επαγγελμάτων, των ορκωτών ελεγκτών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μεσιτών, αλλά και των Φορέων της Αγοράς. Ενεργή παρουσία υπήρξε και από μέλη κομματικών παρατάξεων, αλλά και στελέχη πολλών Φορέων του Κλάδου των Οικονομολόγων Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Οι εκπρόσωποι-συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ως υπόχρεοι του Ν. 4557/2018 κατέληξαν ότι πρόκειται για μεταφορά κρατικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα, επιβαρύνοντας με επαχθείς ποινές, πρόστιμα, ευθύνη, κόστος και χρόνο τους επαγγελματίες υπόχρεους και καταγράφηκαν τα εξής κοινά συμπεράσματα:

  • Προκύπτει η ανάγκη οριοθέτησης, ύπαρξης μέτρου, μεταξύ του απορρήτου και του καθήκοντος αναφοράς των ύποπτων κινήσεων. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα Επαγγελματικά Απόρρητα των Κλάδων, διότι προσκρούουν σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, στους Κώδικες Δεοντολογίας των Κλάδων αλλά και στη φύση των λειτουργημάτων του Δικηγόρου, του Συμβολαιογράφου, του Λογιστή – Φοροτεχνικού.
  • Η ανάγκη Συντονισμού και Συνεργασίας των Εποπτικών Αρχών με σκοπό:
  • Τη διαμόρφωση ενός Ενιαίου Κανονισμού εφαρμογής του νόμου, που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγελματικού κλάδου.
  • Την ιεράρχηση της ταυτοποίησης των πελατών με βάση την πορεία της διαδρομής που ακολουθεί το μαύρο χρήμα (π.χ. πρώτο φίλτρο ελέγχου από τις τράπεζες).
  • Τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ υπόχρεων προσώπων του ίδιου ή διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων ως προς τη λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας, μέσω ειδικού αδιάβλητου ηλεκτρονικού διαύλου.
  • Τη δυνατότητα εξακρίβωσης, επαλήθευσης και τεκμηρίωσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων μέσω e-gov, με συναίνεση του πελάτη-φυσικού προσώπου.
  • Η δημιουργία ενός «κεντρικού εργαλείου», π.χ. μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα αναρτώνται στοιχεία από τα νομικά πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο και θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της Πολιτείας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι.
  • Καμπάνια ενημέρωσης από την πλευρά της Πολιτείας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα νέα δεδομένα που εισάγει στις συναλλαγές τους ο Νόμος 4557/2018 και την αυξημένη ευθύνη που αποδίδει στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από απόπειρες ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος.
  • Στήριξη των επιμέρους κλαδικών Φορέων και Ενώσεων μέσω ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση των μελών τους στη χρήση του νέου εργαλείου, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση του νόμου και του κώδικα εφαρμογής του.
  • Επιπλέον, κίνητρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λογιστικών, συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, κ.λπ. γραφείων και προγραμματισμός ετήσιων κύκλων σεμιναρίων που θα ενημερώνουν τους επαγγελματίες για τυχόν διορθώσεις, αλλαγές ή προσθήκες στον Ενιαίο Κώδικα, απονέμοντας και σχετική πιστοποίηση από τους οικείους επαγγελματικούς Φορείς.

Μία από τις άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών είναι η προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης στον Κανονισμό της ΑΑΔΕ, προκειμένου να δοθούν χρονικά περιθώρια εκπαίδευσης και προσαρμογής των υπόχρεων, αλλά και ενημέρωσης των πολιτών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ίδια η Πολιτεία χρειάζεται χρόνο για τη δημιουργία εργαλείων αλλά και κοινού Πλαισίου για όλους τους υπόχρεους, για την εναρμόνιση και την προσαρμογή της Οδηγίας στις ισχύουσες ελληνικές νομοθετικές διατάξεις, την αποσαφήνιση εννοιών, τη συνεργασία με της με τους Φορείς, κ.λπ.

Αναμένουμε το επόμενο κάλεσμα της ΑΑΔΕ για τη συζήτηση των προτάσεων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Ν. 4557/18: Διαβάστε "εδω"

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Δείτε το βίντεο "εδω"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΛΣΑ ΠΡΟΣ ΑΑΔΕ & Υ.Ο. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Διαβάστε "εδω"


poliggerΜιχάλης Πόλυγγερ

Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός

skoulas logoΠρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

Στέλεχος Επιτροπών ΟΕΕ σε παραγωγικά Υπουργεία